مشاوره و روان درمانی برای افراد، زوج ها و خانواده ها

شهین میرقاسمی تولون | روانشناسی بالینی

نام : شهین

نام خانوادگی : میرقاسمی تولون

رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
کد عضویت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران 52885
کد عضویت انجمن روانشناسی ایران 28228

 

سوابق اجرائی :

 1.  درمانگرمرکز مشاوره متینا در جنت آباد مرکزی
 2. درمانگرمرکز جویای دانش دررسالت
 3.  مشاورو روانشناس دبستان رویا در شهرک گلستان
 4.  مدرس مهارتهای زندگی و هوش هیجانی
 5.  همکاری با مرکز اختالالت یادگیری رویش مهر در شهرری به مدت دوسال
 6.  همکاری با کلینیک راسپینا خیابان شریعتی به مدت یک سال
 7.  همکاری با گروه جهادی یاس فاطمی به مدت 2 سال

دارای دو کتاب چاپ شده :

 1.  نقش سبک های فرزند پروری در عزت نفس و خود پنداره پسران دارای اختالل بیش فعالی
 2. نقش سبک های فرزند پروری در عزت نفس واعتماد به نفس پسران دارای اختالل یادگیری

 

رویکرد درمانی MCBT دوره 270 ساعته با تدریس دکتر زهره عباسی شامل :

 •  مربیگری مهارتهای زندگی کودک ونوجوان 3 تا 24  50 ساعت
 •  مربیگری مهارتهای زندگی تولد تا 3 سالگی با رویکرد بازی مادر وکودک 32 ساعت
 •  اصول وفنون مشاوره با کودک ونوجوان 16 ساعت
 •  ارزیابی وتشخیص اختالالت دوره کودکی و نوجوانی 16 ساعت
 • ارزیابی و درمان با تفسیر نقاشی 8 ساعت
 •  شناخت درمانی کودک ونوجوان 8 ساعت
 •  مربیگری فرزندپروری 16 ساعت
 •  ارزیابی وتشخیص ودرمان اختالالت اضطرابی 16 ساعت
 •  ارزیابی وتشخیص و درمان اختالالت وسواس 16 ساعت
 •  ارزیابی وتشخیص و درمان افسردگی 8 ساعت
 •  ارزیابی وتشخیص ودرمان اختالالت (ODD-CD) 8 ساعت
 •  مربیگری تربیت جنسی کودک ونوجوان 16 ساعت
 •  ارزیابی وتشخیص و درمان اختالالت بیش فعالی(ADHD ) 16 ساعت
 •  بازی در تشخیص ودرمان 16 ساعت
 •  قصه در تشخیص 8 ساعت
 •  مداخالت روانی واجتماعی در بالیا 8 ساعت
 •  مداخالت روانشناختی برای کودکان طالق 4 ساعت
 •  سوگ در کودکان و نوجوانان و راههای مواجه با آن 4 ساعت
 •  بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری با تدریس دکتر طهماسیان 16 ساعت
 •  واقعیت درمانی با تدریس دکتر سمیه کهدویی 16 ساعت
 •  واقعیت درمانی با تدریس دکترسهیال خالقی تبار 20 ساعت
 • رویکرد درمانی حساسیت زدایی وبازپردازش از طریق حرکات چشم (EMDR ) 5 ساعت
 •  اختالالت یادگیری مبتنی بر توانبخشی شناختی با تدریس دکتر یعقوب نژاد 16 ساعت
 •  مربیگری تربیت جنسی با تدریس مهدی عباسی 10 ساعت
شهین میرقاسمی تولون | روانشناسی بالینی

جهت رزرو وقت مشاوره با همکار مورد نظر با موسسه روان سلام تماس بگیرید

برای دسترسی به رایگان به باشگاه آویژه
و پادکست های طاهره سادات بدری ثبت نام کنید.

باشگاه آویژه فقط برای کاربران سایت و در منوی سایت قابل مشاهده خواهد بود

سوالی دارید در خدمتیم؟