7 مهر 1400
چگونگی شکل گیری کمال گرایی | روان درمانی کوتاه مدت در تهران

چگونگی شکل گیری کمال گرایی

بررسی چگونگی شکل گیری کمال گرایی کمالگرایی چیست ؟ برخی از افراد تصور می کنند که کمالگرایی یک ویژگی خوب است و برخی دیگر آن را […]
4 مهر 1400
ورودیهای ذهن | روان درمانی کوتاه مدت در تهران

ورودیهای ذهن خود را کنترل کنید

به نام هستی بخش هستی  ورودیهای ذهن خود را کنترل کنید… دنیای امروز دنیای اطلاعات است و ذهن ما در معرض بمباران انواع و اقسام اطلاعاتی […]
1 مهر 1400
رقابت خوب است یا بد | روان درمانی کوتاه مدت در تهران

رقابت خوب است یا بد ؟

رقابت خوب است یا بد طبق نظریه آدلر انسان موجودیست اجتماعی  و نگاهش به انسان نگاه پدیدار شناسانه بوده است. آدلر عقیده داشت که آینده انسان […]
ورود | عضویت
Need Help? Chat with us